„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Stworzenie przedsiębiorstwa i marki ORTIZE Małgorzata Gryla”
mająca na celu stworzenie przedsiębiorstwa i marki ORTIZE poprzez zakup środków trwałych niezbędnej do produkcji, sprzedaży kulek
zapachowych i nadruku etykiet w terminie do złożenia wniosku o płatność ostateczną współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2. Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: powstanie firmy — świadczącej usługi sprzedaży i produkcji kulek zapachowych oraz nadruku etykiet.

Środki na realizację operacji pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”.
Przewidywane wyniki operacji: powstanie przedsiębiorstwa i marki ORTIZE oraz zakup środków trwałych.

www.ortize.pl    |    telefon: +48 517 607 458; 880 331 120  |    email: sklep@ortize.pl

Jesteś tutaj: BLOG Środek na problem z wilgocią

Środek na problem z wilgocią

Każdy z nas czasem ma różne problemy. Szukamy wtedy rozwiązań. Środek na problem z wilgocią to pochłaniacze wilgoci w postaci żelu krzemionkowego (silica gel), glinki bentonitowej lub na bazie chlorku wapnia.

W zależności, czy taki środek na walkę z wilgocią ma rozwiązać problem w szeroko pojętym przemyśle, czy też mamy problem z wilgocią bo np. smartfon wpadł nam do wody możemy zaproponowac Państwo odpowiedni osuszacz wilgoci.

Więcej informacji na blogu.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl